eshop
 

Zářivky vs. LED trubice

Zářivky vs. LED trubice | LED trubice Valtavalo
18. 2. 2016

Zářivkové zdroje jsou od roku 1938, kdy oficiálně spatřily, na veletrhu v New Yorku, světlo světa, běžným světelným zdrojem používaným zejména díky své relativně vysoké účinnosti (55-100 lm/W) a dobrému podání barev (50-90). Zářivkové zdroje mají, vzhledem k ostatním běžným typům zdrojů, dobrou stálost světelného toku ale kriticky selhávají na konci své životnosti. Zářivkové zdroje obsahují vysoce toxickou rtuť. Velikost zdroje je velká z důvodu použití luminoforu a tudíž je obtížně řiditelná distribuce světla. To může mít za následek jeho špatné využití. V několika posledních letech je více či méně úspěšně nahrazují LED trubice, které mají oproti klasickým zářivkám několik zásadních výhod. Především efektivně směřují světlo žádoucím směrem. Tento fakt sám o sobě přináší úspory energie. Navíc účinnost led technologie v současnosti dosahuje i více než 130 lm/W), což propast zvaná úspora mezi oběma technologiemi ještě více prohlubuje. Jaké jsou další rozdíly?

Startovací čas

Startovací čas do 100 procent výkonu může být u některých zářivkových trubic i 2 minuty. Tělesa s elektronickým předřadníkem tento čas výrazně snižují i pod 5 sekund. Naproti tomu LED trubice startují okamžitě na 100 % výkonu.

Provozní teploty

Typická 36W zářivková trubice má světelný tok okolo 3200 lm. Při teplotě -20°C se tento světelný tok snižuje až na 160 lm, pokud tedy není v tělese instalováno sekundární topení, které udržuje okolní teplotu zářivky v rozsahu provozních podmínek. Bohužel však za cenu dodatečných energetických nákladů a snížení spolehlivosti. U speciálních zářivek určených do nízkých teplot se používá izolační dvojsklo, které zajistí jisté zlepšení, ale na pouhých 480 lm. V porovnání s LED ekvivalentem - LED trubicí Valtavalo G3+, jejíž rozsah provozních teplot začíná na -40°C. LED komponentům obecně nízké teploty moc nevadí, ba naopak např. průmyslovému svítidlu Linear Stainless Steel při teplotě -20°C stoupne výkon z 3200 lm na 3456 lm.

Tento obrovský rozdíl dovoluje uživatelům citelně snížit množství svítidel pokud si zvolí tu správnou LED technologii. Náhrady fluorescenčních zářivek tak umožní dosáhnout výrazných úspor elektrické energie, snížení nutné údržby a spotřeby náhradních dílů.

Životnost

Životnost zářivek je velmi negativně ovlivněna četností spínání. Například deklarovaných 20 000 hodin dosáhnete v případě, že doba mezi zapnutím a vypnutím nebude kratší než tři hodiny provozu. V současnosti (v kombinaci s elektronickými předřadníky) technologie poněkud pokročila, tak počty sepnutí nehrají takovou roli. Naproti tomu LED trubicím Valtavalo G3+ četnost spínání nevadí.

Ekologie

Existuje několik různých druhů zářivkových zdrojů zahrnujících fluorescenční lineární zářivky, zdroje tvaru "U" a kompaktní zářivkové zdroje (CFLs). Množství rtuti v zářivkovém zdroji se může lišit v závislosti na typu zdroje, výrobci a datu výroby, ale typicky se pohybuje mezi 1,7 miligramy a 15 miligramy na zdroj. Ačkoli výrobci za posledních 20 let hodně omezily množství používané rtuti v zářivkových zdrojích a v současnosti podnikají další kroky k jejímu dalšímu snížení, je rtuť základní součástí zářivkových trubic a nikdy nemůže být eliminována úplně. Některé starší zdroje mohou obsahovat i 50 miligramů rtuti a více. Naopak LED trubice žádné toxické látky neobsahují.

Porovnání LED trubice Valtavalo G3+ a běžné zářivky

  • Úspora na energii v závislosti na typu použitých zářivek a jejich stádia životního cyklu 50 % - 90 %

  • Několikanásobně delší životnost – záruka na led trubice Valtavalo G3+ je 7 let, očekávaná životnost > 125 000 hodin (zářivka max.20 000 hodin v závislosti na cyklech spínání)

  • Rozsah provozních teplot -40°C až + 50°C (standardní zářivka nepoužitelná v teplotních špičkách)

  • Vyšší index podání barev CRI (87) než běžné zářivky (>80)

  • Okamžitý start – umožňuje napojení na senzory pohybu a dosáhnout ještě výraznějších úspor (zářivku napojit lze za cenu kratší životnosti)

  • Neomezené spínání (délka života zářivky je nepřímo úměrná frekvenci spínání)

  • Bez stroboskopického efektu (zářivka potřebuje elektronický předřadník)

  • Neobsahuje žádné nebezpečné látky (na rozdíl od zářivky (rtuť, kadmium apod.), která na tomto principu funguje)

  • Prodlužuje život tělesa, ve kterém je umístěna. Oproti tomu zářivka svítidlo "spéká", "vyhřejvá" což se projevuje zejména křehnutím a praskáním plastových součástek svítidla potažmo dodatečnými investicemi do údržby.
Porovnání příkonů zářivek a ekvivalentní LED trubice
Tabulka – Porovnání příkonů zářivek a ekvivalentní LED trubice

Ekonomicky myslící subjekty, které dosud používaly standardní zářivkové trubice, mohou zvážit použití led trubic, které splňují bezpečnostně konstrukční normu pro retrofitní trubice ČSN EN 62776 jako například led trubice Valtavalo G3+. Ušetří tak 50 % až 90 % elektrické energie oproti běžným zářivkám, to vše bez omezení spínání, s velkým rozsahem provozních teplot a zárukou 7 let při návratnosti od 10 měsíců (8760 hod/rok; 3,5 Kč/kWh). To vše s nezanedbatelným ekologickým příspěvkem.

Konstrukční řešení LED trubice