eshop
 

Proč zvolit LED trubice místo integrovaného LED svítidla?

Proč zvolit LED trubice? | LED trubice Valtavalo
22. 11. 2017

Na tuto otázku neexistuje krátká odpověď; oba segmenty produktů mají vlastní optimální prostředí použití. Tuto otázku můžeme zvažovat z hlediska nákladů, zahrnující počáteční náklady na investice a životní cyklus nebo z hlediska praktického využití. Pojďme se na toto zajímavé a aktuální téma podívat blíže.

Prvním faktorem, který ovlivňuje naši volbu, je, jakým způsobem je nyní řešena naše osvětlovací soustava. Jestliže máme nainstalovány tělesa na zářivkové trubice, jsou cenově velmi dostupným řešením kompatibilní LED trubice, a to i v případě, kdy dochází současně k výměně těles za hranicí životnosti. Pokud namísto led trubic zvolíte integrovaná led svítidla, musíte odstranit stará svítidla i s kabeláží a udělat nové rozvody, neboť vyzařovací charakteristika svítidel nebude odpovídat současnému rozmístění, což má za následek mnohem vyšší náklady. Rozdíl v počátečních nákladech není tak významný, pokud neexistují žádné rozvody, žádný systém osvětlení a musí být instalován nový osvětlovací systém a kabeláž, bez ohledu na zvolený systém osvětlení.

V integrovaném osvětlení je veškerá elektronika zabalena do jediné sestavy, která je instalována do elektrické sítě budovy elektrikářem. Pokud dříve nebo později svítidlo selže, hrozí nebezpečí, že stejné svítidlo nebo jeho požadovaná náhradní součást již nebude k dispozici. Svítidlo pak musí být nahrazeno jiným a budova již nebude mít jednotný koncept osvětlení nebo by všechna svítidla musela být vyměněna, aby si prostor udržel jednotný vzhled. Někteří výrobci nabízejí řešení založená na modulech ale pokusy formulovat standardy sdílených modulů, však zatím na trhu nezískaly patřičné postavení.

Na druhou stranu LED trubice se zabudovaným napájecím zdrojem obsahují veškerou elektroniku v sobě a lze je snadno vyměnit. Každý může nahradit trubici bez potřeby elektrikáře. Pokud jsou staré trubice nahrazeny trubicemi, které mají stejnou barevnou teplotu, koncepce osvětlení zůstane nezměněna. Trvalá dostupnost LED trubic je podpořena mezinárodním standardem IEC 62776, který byl vydán v prosinci roku 2014. Osvětlovací tělesa i kabeláž tak mohou být i v budoucnosti zachovány. Chcete-li začlenit nový technologický pokrok do vašeho stávajícího konceptu osvětlení, řekněme po deseti letech, můžete to udělat jednoduše pouhou výměnou světelné trubice. Při výběru byste měli také vzít v úvahu odpovědnost za údržbu: integrované svítidlo se považuje za trvalou instalaci a za její údržbu nese odpovědnost vlastník budovy. U instalace s LED trubicemi je těleso trvalou instalací, ale LED trubice nejsou, takže je lze nahradit uživatelem budovy.

Integrovaná LED světla mají jisté nepopiratelné výhody: nemusíte brát v úvahu tvar tělesa svítidla a jsou pro ně k dispozici různé řídící technologie. Výhody LED trubic na druhé straně zahrnují jejich důvěrně známý tvar a snadné použití. Kompatibilita s DALI je vyvíjena pro řízení LED trubic a někteří výrobci již nabízejí trubice s možností stmívání. To znamená, že na technologické úrovni je konkurence rychle vyrovnána. Vlastní kontrolní řešení však představují pro zákazníky výzvu. Pokud výrobce opustí trh nebo přijme novou technologii, nedostatek podpory předchozího řešení často nutí zákazníka změnit také systém osvětlení. Je vhodné zvolit obecně dostupné standardní řídicí technologie, jako je DALI, nebo použít běžné senzory a řídící elektroniku, které jsou k dispozici u každého dobře zásobeného velkoobchodníka s elektronikou, a budovat systém osvětlení založený na detektoru pohybu, přítomnosti nebo systému plánovaného osvětlení. Jakýkoli elektrikář pak bude moci tyto komponenty instalovat a opravovat. V případě LED trubic má typická konfigurace 3-fázové vodiče ve svítidle a LED trubice připojené ke stejnému svítidlu jsou ovládány samostatně, což umožňuje změnu úrovně osvětlení v místnosti i bez možnosti stmívání. Veškerá důležité funkčnosti dražších a složitějších řídicích systémů lze dosáhnout takovými jednoduchými řešeními. Běžné senzory společně s LED trubicemi vytváří systémy s vysokou spolehlivostí a nízkými životními náklady.

Analytici trhu s osvětlením mají protichůdné názory na budoucnost LED trubic a integrovaných LED technologií. Z provozovatelů, kteří produkují pravidelné zprávy o analýze trhu, Infiniti Reports and Strategic Unlimited mimo jiné předpovídaly v roce 2015, že trh s LED trubicemi za několik let zaznamená meziroční nárůst o 28-29% to bude znamenat největší podíl na trhu LED osvětlení. Frost & Sullivan přitom přísuzují lepší budoucnost integrovaným LED svítidlům, který časem pohltí celý segment segment LED trubicových výrobků. Předpověděli, že LED trubice zmizí z trhů do poloviny roku 2020.

Abychom dokázali správně interpretovat tento konflikt, musíme si uvědomit, že analýzy trhu odrážejí názory a cíle společností, s nimiž se dotazovalo při vzniku těchto průzkumů. Je zřejmé, že operátoři v osvětlovacím průmyslu chtějí prodat výrobky, které přinesou maximální zisk. Díky dlouhé životnosti a nízkým provozním nákladům však nejsou LED trubice pro výrobce a maloobchodníky příliš atraktivním produktovým segmentem. Operátoři, jako jsou Samsung a Toshiba, se vzdali všech svých firem s LED žárovkami a trubicemi. Osram také prodal své továrny Číňanům a Osram LED světla a trubice jsou nyní prodávány pod produktovým názvem LEDvance.

Pokud velké společnosti nepovažují LED trubice za ziskové segmenty výrobků, znamená to, že pro ně neexistují žádné trhy nebo že výrobky jsou pro koncového zákazníka špatnou volbou ve srovnání s integrovanými LED svítidly, které velké korporace chtějí protlačovat? Navzdory všem prodejním hřištím těchto společností je zřejmé, že to, co je dobré pro výrobce, není zdaleka vždy dobré pro zákazníka - někdy to není pro zákazníka dobré vůbec. Právě to platí v případě LED trubic. LED trubice umožňují koncovým zákazníkům nahradit své osvětlení cenově velmi dostupným způsobem. Nízké náklady životního cyklu a to za použití standardizovaného produktu se spolehlivou budoucností. Toto je však neslučitelné se zavedenými obchodními praktikami a očekávanými maržemi tradičních výrobců systémů osvětlení.

Ve srovnání s integrovanými systémy osvětlení mají LED trubice následující výhody:

• Mezinárodní norma ČSN EN 62776 zaručuje, že LED trubice jsou vzájemně (i různé značky) kompatibilní a budou nyní i v budoucnu dostupné pro náhrady T8/G13. Vaše světelná soustava tak zůstane udržitelná. (Oproti tomu pro integrovaná svítidla neexistují žádné záruky, že daný model svítidla, nebo dokonce samotný jeho výrobce, bude nadále existovat po celou záruční dobu výrobku. Existuje mnoho příkladů, kdy jsou jako v cirkusu stropy naplněny různými modely svítidel, protože původní integrovaná svítidla již nejsou k dispozici, i když záruka zůstává stále v platnosti.)

• Náklady na instalaci jsou nízké, jestliže objekt používá stávající zářivkové osvětlení. Pokud svítidla mají magnetické předřadníky bez kompenzace, instalace je jednoduchá: je třeba vyměnit pouze trubici a startér. Dokonce i přepojení staré elektronické spojky je ve většině případů z ekonomického hlediska lepším řešením než použití integrovaných (modelově a dodavatelsky jedinečných) LED svítidel.

• V budoucnu může být modernizace a přechod na nejnovější technologie osvětlení velmi jednoduchá - staré led trubice budou v rámci standardu (IEC 62776) nahrazeny novými trubicemi s velmi nízkými náklady.

• Trubice lze také při stěhování přemístit do nových zařízení.

• Podle analýzy trhu od Infiniti Reports (2015) a Strategies Unlimited (2015), LED trubice budou největším segmentem výrobků na trzích s LED z hlediska obratu a také budou až do roku 2022 nejrychleji rostoucím segmentem trhu. Máme pevné důvody věřit, že LED trubice budou vždy první volbou při náhradě starých zářivek, a to i když někteří výrobci v oboru osvětlení by to rádi viděli jinak.

Na základě výše uvedených skutečností jsou LED trubicová tělesa a LED trubice tou nejlepší možnou volbou pro nová a renovovaná zařízení.


Za účelem porovnání nákladů na životní cyklus LED trubic a integrovaných svítidel jsme použili kalkulátor nákladů společnosti Valtti na životní cyklus od finské agentury pro energetickou účinnost Motiva. Při správném použití kalkulačka odhaluje překvapivé rozdíly mezi nejlépe integrovanými sestavami LED a nejlepším řešením pro světlo s LED trubicemi. Výpočet demonstruje situaci, kdy se osvětlovací koncept s 50 osvětlovacími tělesy a 100 zářivkovými trubicemi modernizuje nahrazením zářivkových trubic a) trubicemi LED Valtavalo G4, b) LED trubicemi Valtavalo G4 včetně nových osvětlovacích těles nebo c) integrovanou LED sestavou Ensto, vybraným jako příklad. Shrnutí výpočtu příkladu je uvedeno na následujícím obrázku. Podrobný výpočet je k dispozici zde (zatím je kalkulátor k dispozici pouze ve finštině).

Porovnání nákladů životního cyklu světelné soustavy
Obr.1 - Porovnání nákladů životního cyklu světelné soustavy: (zleva) Zářivkových svítidel; po výměně za LED trubice Valtavalo G4; po výměně za LED trubice Valtavalo včetně nových těles; po přechodu na integrovaná LED svítidla

Autor článku: Markku Laatikainen
generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Valtavalo Ltd. Předtím pracoval v oblasti ICT a vzdělávání, i.a. jako IT manažer a výkonný ředitel. Vede společnost Valtavalo od roku 2008 a od té doby věnoval velké úsilí otevření a zavedení trhu s LED trubicemi ve Finsku.