eshop
 

Magazín LuxReview podrobil 12 nejvýznamnějších značek LED trubic podrobnému testu: Neblikající LED trubice Valtavalo G4 zaznamenala velký úspěch

Úspěch neblikající LED trubice Valtavalo| LED trubice Valtavalo
16. 6. 2016

Test nejvýznamnějších výrobců LED trubic se zaměřil se i na novou sledovanou veličinu - podprahové blikání.

Zpráva s výsledky testu byla publikována 23/5/2016 technickým editorem Alanem Tullou.

Výsledky testu LuxReview

Nejnovější modely z celkového počtu 12 hlavních značek LED trubic byly testovány v průběhu dubna a května 2016. Zástupcem LED trubic Valtavalo byl nový model – neblikající LED trubice G4 s polopropustným krytem, 120 cm, 19 W, 4000 K.

Níže uvedená tabulka ukazuje modely LED trubic, které byly do testu zahrnuty. Upozorňujeme, že výpis tabulky je vyroben společností Valtavalo na základě výsledků uveřejněných magazínem LuxReview z tohoto testu. Modely výrobků jsou převzaty z údajů testu LuxReview a jejich shodu nemůžeme sami potvrdit.

Seznam účastníků testu LED trubic
Tabulka č. 1 - Seznam účastníků testu

V laboratoři byly testovány – světelná účinnost (lm/W), podání barev (CRI), teplota barev (CCT), účiník a procento blikání.

Ve vyhodnocení testu byly doporučeny 4 produkty, které na základě výsledků testu magazín LuxReview doporučuje. Tentýž článek však připomíná, že každý výrobce má produkt, který naplňuje jiné potřeby ať už se pořizovací ceny, světelného výstupu, podání barev nebo procenta blikání týká, v závislosti na vlastních preferencích.

​Je často pravidlem, že pokud se konstrukce LED trubice koncentruje na nějakou konkrétní funkci, často oslabuje funkci jinou. Například v sortimentu Valtavalo je možné nalézt LED trubice s vysokým indexem podání barev (CRI > 90). Její světelná účinnost je však nižší než u trubic v testu s CRI > 80.

​LuxReview doporučuje LED trubice na základě tří stanovených kritérií resp.naměřených hodnot dle světelné účinnosti, absence blikání a barevného podání. LED trubice Valtavalo je jednou z trubic doporučených LuxReview.

​Jinak obsáhlý článek postrádá souhrnnou tabulku všech pěti hodnotících kritérií, tak jsme to udělali sami. Sestavili jsme pořadí jednotlivých trubic pro každé kritérium hodnocení a vytvořili celkové umístění LED trubice v testu zprůměrováním pozic v pořadí za každé kritérium. Tato data lze vidět v níže uvedené tabulce.

Celkové výsledky testu LED trubic

Tabulka č.2 - Celkové výsledky testu

Legenda měřených hodnot:

*lm/W = světelná účinnost

*Účiník je poměrem činného a zdánlivého elektrického výkonu v obvodu střídavého proudu a napětí

*CRI = Colour rendering index. Světlo s CRI vyšším než 80 je vnímáno jako zcela přirozené. Mezi testovanými trubicemi byly trubice s vyšším i nižším CRI, což tak trochu zkreslovalo výsledky testu.

*Blikání = Blikání může být vyjádřeno procentuálně nebo pomocí indexu blikání. Neexistuje zatím standard, který by stanovil jaké procento blikání je přijatelné. Můžeme pouze říci, čím nižší hodnota, tím méně je blikání zaznamenatelné. Obecně řečeno, můžeme říct, že procento blikání zářivkové trubice je kolem 30. Průměrnou hodnotou blikání v tomto testu byla 38,7 %.

*CCT = Correlated colour temperature (teplota chromatičnosti) udává odstín světla. V bodování se počítá odchylka od uvedené hodnoty 4000 K.

 

​Významné rozdíly ve výrobcem udávaných hodnotách životnosti a záruky

​Navzdory skutečnosti, že se test soustředil na snadno měřitelné hodnoty a hlavní konkurenční atributy LED trubic Valtavalo, tedy jejich vysoká kvalita a nejdelší životnost na trhu, nebyly vzaty při hodnocení v úvahu, dosáhla LED trubice G4 vynikajícího umístění.

Zahrneme-li do srovnání délku života a záruční lhůty dané výrobci, náskok LED trubice G4 se ještě zvýrazní. Přednosti LED trubice G4, jejíž životnost 125 000 hodin je podpořena sedmiletou zárukou, vychází ze tří základních aspektů – unikátní mechanické konstrukce, vynikající kvality použitých komponent a z plně automatizované výroby. Napájecí zdroj LED trubice G4 patří do kategorie izolovaných a všechny jeho komponenty jsou navrženy s ohledem na maximální délku života.

Určitě stojí za to se seznámit se záručními podmínkami různých výrobců LED trubic. Mnozí výrobci záruku uvádějí jako "omezenou" nebo "limited". To se může týkat například maximálních denních hodin použití nebo toho, že nesmíte led trubici zavřít do prachotěsného tělesa.

​LED trubice Valtavalo jsou vyrobeny v souladu s normou EN62776. Standard schválený dne 11.prosince 2014 umožňuje vyrábět LED trubice, které jsou kompatibilní s běžnými zářivkami T8. Kromě toho definuje požadované vlastnosti LED trubic tak, aby byly kompatibilní vzájemně. Alan Tulla, autor srovnávacího testu LED trubic, nám doporučuje ujistit se při výběru LED trubice, že je trubice vyrobena v souladu s touto normou. Článek doporučuje vložení LED trubice do tělesa svítidla jen v případě že vyměníme pouze zářivku a startér. Článek dále doporučuje vyhnout se "přezbrojování" svítidel a jejich úpravou pro kompatibilitu s LED trubicemi.

Valtavalo se k tomuto problému staví tak, že pokud je modifikace tělesa provedena kvalifikovaným elektrikářem, pak by nemělo dojít k žádnému problému týkající se bezpečnosti. Po úpravě se svítidlo zřetelně označí modifikační nálepkou (součástí dodávky LED trubice Valtavalo) s kontaktními údaji o osobě, která úpravu svítidla provedla. Staré osvětlovací těleso plní pak de facto pouze podpůrnou a napájecí funkci led trubice. Odpovědnost za zajištění toho, aby nové zařízení bylo bezpečné a splňovalo požadavky přechází na společnost Valtavalo. Vzhledem k tomu, že svítidlo není uváděno na trh (tedy není dál distribuováno), nepotřebuje po úpravě novou CE certifikaci.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny délky života a záruční doby dané výrobcem pro testované LED trubice.


Porovnání životnosti a záruky LED trubic
Tabulka č.3 - Porovnání životnosti a záruky LED trubic
 

Vyšší teplota snižuje délku života na polovinu

​Článek také upozorňuje na vliv teploty na LED trubice a jejich životnost. Připomíná pravidlo, dle kterého se při každém zvýšení okolní teploty o 10°C (nad úroveň pokojové teploty 25°C), sníží skutečná životnost elektrického zařízení o 50 %. V běžném provozu může být u stropu teplota snadno vyšší i o více než 10°C než v běžné pracovní výšce. Podobně dochází ke snížení životnosti LED trubic, pokud ji zavřeme do prachotěsného tělesa. Životnost LED trubice je pak mnohem nižší než udává výrobce. Údaj o životnosti se totiž běžně udává při pokojové teplotě okolí. Tedy 25°C.

V praxi to znamená, že životnost světelného zdroje, v našem případě LED trubice, uvnitř prachotěsného tělesa není 40 000 hodin, jak slibuje výrobce, ale 20 000 hodin. Některé LED trubice tak mají stejnou životnost jako klasické zářivky.

Tuto skutečnost by měl vzít investor v úvahu při výběru vhodného LED osvětlení. Pouze investováním do průmyslové kvality LED trubic s životností 125 000 hodin si můžete být jisti, že vydrží náročné podmínky a zajistí vám, v průběhu její životnosti, že budete skutečně šetřit peníze. Náklady na životní cyklus LED trubice Valtavalo G4 jsou jedny z nejnižších na trhu.

 

Původní zpráva magazínu LuxReview v angličtině si můžete přečíst zde : http://luxreview.com/review/2016/05/led-tubes-to-replace-t8-fluorescent-lamps
Další informace:
http://www.thelia.org.uk/lia-laboratory-services