eshop
 

Správné osvětlení prospívá firmám mnoha způsoby

30. 10. 2018

Kvalitní osvětlení je nezbytné pro optimální pracovní výkonnost. Zvlášť významné je pro starší zaměstnance, nicméně, bylo prokázáno, že dobré osvětlení má pozitivní vliv na výkonnost zaměstnanců všech věkových kategorií. Pozitivně ovlivňuje bezpečnost práce, počet nehod a následných absencí, zdraví a duševní pohodu. Na základě těchto zkušeností můžeme říct, že osvětlení má přímý vliv na produktivitu práce. (1)

Nedostatečné nebo nedokonalé osvětlení může nepřiměřeně zatěžovat oči zaměstnanců, působit bolesti hlavy a únavu, což může mít za následek nižší pracovní schopnost a efektivitu. Často jsou tyto příznaky způsobeny příliš nízkou úrovní osvětlení, oslněním nebo podprahovým blikáním. Blikání světelných zdrojů ovlivňuje soustředěnost a pohyby očí; například, čtení pod blikajícím světlem (podprahovým blikáním rozumíme – lidským okem neviditelné blikání na úrovni frekvence sítě) zdvojnásobuje množství pohybů očí a zpomaluje rychlost čtení. Blikání může být viditelné, ale i v případě lidskému oku neviditelného blikání, nezůstane bez povšimnutí oční sítnici a mozku. (4)

Kvalitní světlo zabraňuje nehodám a zvyšuje produktivitu
Studie ukazují, že vysoce kvalitní osvětlení pomáhá v průměru zlepšit produktivitu o 8%. (1)
Níže uvedený graf (zdroj: Ir W. J. M. van Bommel a kol., Industrial lighting and productivity, 2002 (1)) ukazuje vliv osvětlení na produktivitu a pracovní nehodovost v kovoprůmyslu. I poměrně malé zvýšení osvětlenosti o 200 lx (300 lx -> 500 lx) zvyšuje produktivitu o 6%. Podobně se počet chyb sníží o 8% a počet nehod o 14%. Pokud by se osvětlení zvýšilo na 1 000 lx, produktivita by se zvýšila zhruba o 10%, počet chyb se snížil o 15% a počet nehod o 27%.
Přestože osvětlení hraje významnou úlohu při zlepšování bezpečnosti práce, je samozřejmě jen jedním z faktorů, které ji ovlivňují. Nicméně, vysoce kvalitní osvětlení snižuje riziko nehod v pracovních prostředích i tam, kde je již bezpečnost práce na vysoké úrovni.

Finský Úřad bezpečnosti práce zjistil, že při náročných úlohách, kde je potřebné dobré vidění se se zvýšením osvětlenosti z 500lx na 1600lx produktivita zvyšuje o 8-9%.(2) To lze vysvětlit lepší soustředěností, která se promítá snížením počtu chyb. Průzkum provedený finským Institutem pro zdraví při práci uvádí, že výše zmíněný nárůst osvětlenosti snížil počet chyb o polovinu. Dále bylo zjištěno, že míra absencí zaměstnanců klesá s vyšší kvalitou osvětlení.(3) Když pracovní prostředí disponuje dostatečným a vysoce kvalitním osvětlovacím systémem, zaměstnanci pracují lépe, jsou spokojenější a počet pracovních neschopností se snižuje.

Výše uvedený graf jasně ukazuje, že pracovním úrazům, zejména v průmyslových oborech, lze předcházet kvalitním osvětlením. (1) Je třeba také poznamenat, že významnou roli v prevenci nehod hrají také, kromě samotné osvětlenosti, i ostatní parametry osvětlení, jako jsou barevná teplota, jas, barevné podání, rovnoměrnost osvětlení a správně nasměrované světlo. Například nerovnoměrné osvětlení nebo nadměrné oslnění mohou snížit viditelnost a mohou vést k nesprávnému posouzení nebezpečných situací. Blikání světla pak může být nebezpečné v situacích, kdy je důležité přesně vidět pohyblivé části strojů.

Shrneme-li výše uvedené, vlastnosti vysoce kvalitního osvětlení jsou:
- dostatečné množství světla
- rovnoměrné a homogenní osvětlení pracovního prostoru
- žádné oslnění
- vysoké barevné podání
- žádné blikání
Jinými slovy, dostatečné množství světla samo o sobě není dostatečným ukazatelem kvality osvětlení.

Finské LED trubice produkují vysoce kvalitní světlo
LED trubice Valtavalo vytvářejí vysoce kvalitní světlo s kontinuálním spektrem a vysokým indexem barevného podání. Produkuje světlo plného spojitého spektra, které je důležité z hlediska zraku a má vliv na bdělost a produkci melatoninu. Vynikající barevná konzistence (MacAdam 3 SDCM) LED trubic Valtavalo je ověřena individuálně pro každou jednotlivou LED trubici. Problém blikání byl vyřešen v LED trubicích Valtavalo G4 zaměřením na zdroj napájení a výrobek tak vyzařuje světlo bez neviditelného blikání. Jeho míra blikání je menší než 5, zatímco u zářivek nebo typických konkurenčních LED trubic je větší než 30. LED trubice Valtavalo jsou speciálně navrženy pro pracoviště a zařízení, kde lidé zůstávají po dlouhou dobu a kde musí být schopni dobře vidět.


References: 
1) W.J.M van Bommel, Ir. G.J. van den Beld, Ir. M.H.F. van Ooijen: Industrial lighting and productivity
2) Työterveyslaitos https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyotilojen-suunnittelu/hyva-valaistus-tyotilassa/ (in Finnish)
3) Juslén Henri: Lighting, productivity and preferred luminances – field studies in the industrial environment (2007)
4) Poplawski, M.E. & Miller N.M. Flicker in Solid-State Lighting: Measurement Techniques, and Proposed Reporting and Application Criteria, 2013
Více k tématu:
 1789-2015 – IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers
* B.K. Hawes et al. / International Journal of Industrial Ergonomics 42 (2012) 122-128: (A. T. Kearney, Canazei et ai., Licht.wissen 19 (s. 30))
* Suominen-Lopes Marjaana: Illumination as a promoter of occupational safety and ergonomics (2013)
* Proper driver design eliminates LED light strobe flicker, LED’s Magazine 04/2014
* Understand the lighting flicker frustration, LED’s Magazine 11-12/2015
* Chart the course of energy-efficient SSL through lighting regulations, LED’s Magazine 10/2015